Bilje-zdravlje

Imate pitanja, želite konsultaciju? Pozovite nas na Mob: 063/ 80.87.608, pišite nam na E-mail: Skap1937@gmail.com
Vi ste ovde: Početna » Vesti » Rezime naučne studije kafe od žira objavljene u časopisu Farmaceutskog fakulteta Porto

Slušajte naš radio

album-art

Gostovanje g.Pavla Šojića u emisiji Radio Sava na Radio Beograd 202

00:00
TV emisija - Žir od majke prirode
Žir od Majke Prirode – Gostovanje u TV emisiji Jovana Memedovića

Ne propustite ovu „edukativnu emisiju za sve one koji žele da se bave svojim životom“ – poručuje prirodnjak Pavle Šojić.

Rezime naučne studije kafe od žira objavljene u časopisu Farmaceutskog fakulteta Porto

Apstrakt naucno istrazivanje kafe od zira u laboratoriji Portugala 1 strana
Rezime naučne studije kafe od žira objavljene u časopisu Farmaceutskog fakulteta Porto

Predstavljamo vam Rezime naučne studije kafe od žira objavljene u časopisu Food & Function, Farmaceutskog fakulteta Porto pod nazivom  Chemical characterization and bioactive properties of a coffee-like beverage prepared from Quercus cerris kernels.

Kafa je jedan od najčešće konzumiranih napitaka na svetu, ali je nekad povezuju sa nekim negativnim efektima koje izaziva kod nekh konzumenata. U Srbiji se proizvod baziran na semenu cera(žiru) koristi kao zamena za kafu. 

kafa od žira

Cilj ove studije je da proceni nutritivni sastav semena hrasta, kao i antioksidativna svojstva (u vidu izbacivanja DPPH radikala i FRAP – redukcija antioksidanata gvožđem), ali i ukupan sadržaj fenola (TPC) i flavonoida (TFC) u vodenom rastvoru.

Žir je nasumično sakupljen na Kosmaju, u Srbiji tokom novembra 2016. Stavljen je da se suši na sobnoj temperaturi i pržen je 30 min. na 200 Cº.

Posle mlevenja, određeni su nutritivni sastav (vlaga, pepeo, masnoća, proteini i ugljeni hidrati) i sadržaj vitamina E. Napitak (12 kašika praha na litar vode) je ispitan u vezi sa TPC; TFC i antioksidantskim aktivnostima. Vitalnost ćelija procenjena je na ćelijama digestivnog trakta. (Caco-2 i HT29-MTX).

Što se tiče nutritivnog sastava, seme žira sadrži 60,4% ugljenih hidrata (od čega 26,9% čine vlakna), 6,7% vlage, 6,3% proteina, 4,0% masti, i 2,4% pepela. TPC i TFC su bili, respektivno, 2027,2 mg ekvivalentne galne kiseline po litru (mg GAE/L) i 285,3 mg ekvivalenta katehina po litru (mg CEQ/L). Što se tiče FRAP i DPPH analiza, IC50 determinisane bile su, 203,1 mg/L 271,6 mg/L. U rasponu od 0,1 do 100 µg/mL nije bilo uticaja na vitalnost ćelija.

Koliko znamo, ovo je bila prva studija koja procenjuje napitak od ekstrakta  semena hrasta cera.


Zaključak studije

naučno ispitivanje kafe od žira

U ovoj sadašnjoj studiji napitak od ploda (žira) od Hrasta cera (Quercus cerris), je uspešno proizveden i hemijski okarakterisan.

Što se tiče sastava ploda, uočeni visok sadržaj vlakana i ugljenih hidrata (60.4%) i zastupljenost alfa-tokoferola kao glavnog vitamina, zaslužuju pažnju.

Sa druge strane‚ glavni sastojci ploda Hrasta cera (Quercus cerris) su lipidi, koji nisu ekstrahovani tokom pripremanja napitka sličnog kafi. 

Preliminarne analize NMR spektroskopije otkrivaju u pripremljenom napitku  prisustvo šećera, kao i fenolnih sastojaka, i to uglavnom tetragalloyl heksoze i dihidroksimethyl-benzoyl tetragalloylglucose.

Napitak sličan kafi otkriva veliki sadržaj totalnih fenola (2070,21mg GAE/l) i flavonoida (285,27 CAE/l), kao i antioksidantsku aktivnost (IC50 određen za DPPH test bio je 271,61  µgr mL-1, dok je za FRAP vrednost bila 203,11 µgr ml-1). 

Primećena je velika efikasnost u aktivnostima raspadanja ROS-a i RNS-a, naročito su primećeni O2, H2O2, HCLO i NO. Ekstrakt je takođe tretiran na vitalnosti dve vrste ćelija crevnog trakta (HT29-MTX i Caco-2) i pokazalo se da su koncentracije između 0,1 i 1,0 µgr mL-1 su sigurne i trebalo bi da budu korišćene u daljim proučavanjima. 

Sve u svemu, studija sugeriše da bi napitak sličan kafi napravljen od ploda Quercus cerris trebalo da bude dalje proučavan kao potencijalno dobar za zdravlje. Dodatno, interesantno je primetiti da se materijal ove biljke može smatrati kao prirodni izvor biokomponenata sa antioksidantskim potencijalom i može se konzumirati kao napitak. 

Bez obzira na to, istraživanja na životinjama bi trebalo sprovesti da bi se potvrdili ovi optimistički rezultati i definitivne studije bi trebalo da budu sprovedene koje bi pokazale direktnu korist po zdravlje korisnika. 

 

Originalni naziv:

Chemical characterization and bioactive properties of a coffee-like beverage prepared from Quercus cerris kernels

Izvori:

Časopis Food&Function Farmaceutskog Fakulteta Porto

Autori:

Diana Pinto, Santiago Diaz Franco, Ana Margarida Silva, Snežana Cupara, Marijana Koskovac, Ksenija Kojičić, Sonia Soares, Francisca Rodrigues, Stefania Sut, Stefano Dall’Acqua and M.Beatriz P.P.Oliveira.

Traži na sajtu

Knjiga Upoznaj sebe - Sistem organa za varenje

Otkrijte fascinantan svet digestivnog sistema uz ovu informativnu knjigu. Naučite kako vaše telo obrađuje hranu i hranljive materije na jednostavan i zanimljiv način.

Intervju Pavla Šojića za časopis Bilje zdravlje

U ovom ekskluzivnom intervjuu Pavle Šojić govori o neverovatnom potencijalu žira u lečenju anemije i moći fitoterapije. Ne propustite ovo fascinantno čitanje!

Scroll to Top